Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

Aktualności

dodano: 19.06.2020

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Wolińskiego Stowarzyszenie Rybaków

W załączeniu Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Wolińskiego Stowarzyszenie Rybaków.

więcej
dodano: 17.06.2020

Zapytanie ofertowe – działanie 5.3. „Środki dotyczące obrotu art. 68 ust 1 lit. g”, w ramach realizacji planowanej operacji „Kampania promocyjna „Wolin z rybą na talerzu” – przeprowadzenie kampanii promocyjnej „Wolin z rybą na talerzu”.

   W związku z realizacją projektu w ramach działania 5.3. „Środki dotyczące obrotu art. 68 ust 1 lit. g”, w ramach realizacji planowanej operacji „Kampania promocyjna „Wolin z rybą na talerzu” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie kampanii promocyjnej „Wolin z rybą na talerzu”. W załączeniu przygotowane zapytanie ofertowe. Składanie ofert do 30 czerwca […]

więcej
dodano: 13.05.2020

Sprawozdanie z działania na dzień 07.05.2020

„Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” poddziałanie „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w Programie […]

więcej
dodano: 16.04.2020

Podsumowanie działania na 31.03.2020 r.:

  Liczba jednostek biorących udział w działaniu 110 Liczba jednostek które ukończyły działanie 101 Liczba jednostek które są w trakcie realizacji i nie ukończyły działania 1 Liczba jednostek które nie rozpoczęły działania 8 Liczba jednostek rozliczonych finansowo 83 RAZEM zebrane utracone narzędzia połowowe 16 763,36 kg

więcej
dodano: 28.01.2020

Informacja o bieżącym stanie realizacji działania 1.4.1 prowadzonym przez Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków.

W ramach realizacji zadania:  Zgłoszonych w projekcie jest 110 uczestników. Ukończyło na dzień 27-01-2020 r. 78 uczestników. Zrealizowanych finansowo jest 65 uczestników pozostało do realizacji 13, przewidywany termin wypłaty dla tych którzy zostaną zrealizowani do dnia 24 stycznia 2020 r. Do zakończenia projektu pozostaje 32 uczestników z czego do końca lutego działanie zostanie ukończone przez […]

więcej
dodano: 05.12.2019

Rozpoczęcie operacji „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich.”

    Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków informuje o rozpoczęciu w dniu 18.11.2019r. operacji z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności […]

więcej
dodano: 04.12.2019

Informacje o zrealizowaniu operacji : „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”.

Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków zrealizowało operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania 1.4.2, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia […]

więcej
dodano: 28.11.2019

Sprawozdanie z monitoringu obserwacji na dzień 15.11.2019

W ramach  działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania 1.4.2 , o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 , w ramach priorytetu 1  Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, […]

więcej
dodano: 25.11.2019

Sprawozdanie z monitoringu obserwacji na dzień 30.10.2019

W ramach  działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania 1.4.2 , o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 , w ramach priorytetu 1  Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, […]

więcej
dodano: 18.11.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach zapytania ofertowego na „Pełnienie funkcji obserwatora obszarowego”.

Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków informuję, iż w ramach zapytania ofertowego dotyczącego działania 1.4. „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, w ramach podziałania „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich” na „Pełnienie funkcji obserwatora obszarowego”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę pana Damiana Nesteruk oraz Linea Studio Łukasz […]

więcej

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010