Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

dodano: 13.05.2020

Sprawozdanie z działania na dzień 07.05.2020

„Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” poddziałanie „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Wg stanu na dzień 07-05-2020 r. po zdaniu raportów  przez Koordynatorów Obszarowych:

Liczba jednostek biorących udział w działaniu 110
Liczba jednostek które ukończyły działanie 106
Liczba jednostek które są w trakcie realizacji i nie ukończyły działania 2
Liczba jednostek które nie rozpoczęły działania 2
Liczba jednostek rozliczonych finansowo 106

Razem zebrano 17 676 kg utraconych narzędzi połowowych oraz odpadów morskich.

 

Galeria zdjęć

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010