Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

Do pobrania

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Ogólnokrajowy Program Ochrony ekosystemu Morza Bałtyckiego, w szczególności strefy przybrzeżnej” (810,31 KB)

pobierz

Sieci (307,66 KB)

pobierz

Pułapki (310,77 KB)

pobierz

Sznury i haki (311,17 KB)

pobierz

Ciągnione (306,43 KB)

pobierz

Deklaracja członkostwa W.SR. (411,07 KB)

pobierz

Miesięczny raport połowowy (35,61 KB)

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych przez W.S.R. (53,62 KB)

pobierz

Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej (46,80 KB)

pobierz

Wniosek o wydanie lub zmianę licencji połowowej (73,50 KB)

pobierz

Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego (43,59 KB)

pobierz

Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich (191,00 KB)

pobierz

Wzór wniosku w sprawie przekazania całości części indywidualnej zdolności połowowej (276,10 KB)

pobierz

Statut (29,27 KB)

pobierz

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010