Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

dodano: 28.01.2020

Informacja o bieżącym stanie realizacji działania 1.4.1 prowadzonym przez Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków.

W ramach realizacji zadania: 

Zgłoszonych w projekcie jest 110 uczestników.

Ukończyło na dzień 27-01-2020 r. 78 uczestników.

Zrealizowanych finansowo jest 65 uczestników pozostało do realizacji 13, przewidywany termin wypłaty dla tych którzy zostaną zrealizowani do dnia 24 stycznia 2020 r.

Do zakończenia projektu pozostaje 32 uczestników z czego do końca lutego działanie zostanie ukończone przez 10  jednostek. Termin realizacji operacji upływa z dniem 30 czerwca 2020 r.  Przewidywany okres zakończenia działania to 15 maja 2020 r. W przypadkach losowych należy kontaktować się  z koordynatorem projektu.

Współpraca z ARiMR Odział Regionalny w Szczecinie, Urzędem Morskim Oddział w Szczecinie układa się bardzo dobrze.

Galeria zdjęć

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010