Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

Aktualności

dodano: 24.05.2021

Sprawozdanie z realizacji działania 1.4.2. w ramach działania 1.4. na dzień 24.05.2021 r.

Informacja na temat realizacji działania 1.4.2 P.O. „Rybactwo i Morze”. Podsumowanie działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i, a także w art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr […]

więcej
dodano: 17.05.2021

Sprawozdanie z realizacji działania 1.4.2. w ramach działania 1.4. na dzień 17.05.2021 r.

Informacja na temat realizacji działania 1.4.2 P.O. „Rybactwo i Morze”. Podsumowanie działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i, a także w art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr […]

więcej
dodano: 04.05.2021

Sprawozdanie z realizacji działania 1.4.2. w ramach działania 1.4. na dzień 04.05.2021 r.

Informacja na temat realizacji działania 1.4.2 P.O. „Rybactwo i Morze”. Podsumowanie działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i, a także w art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr […]

więcej
dodano: 26.04.2021

Sprawozdanie z realizacji działania 1.4.2. w ramach działania 1.4. na dzień 26.04.2021 r.

Informacja na temat realizacji działania 1.4.2 P.O. „Rybactwo i Morze”. Podsumowanie działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i, a także w art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr […]

więcej
dodano: 22.03.2021

Sprawozdanie z realizacji działania 1.4.2. w ramach działania 1.4. na dzień 22.03.2021 r.

  Informacja na temat realizacji działania 1.4.2 P.O. „Rybactwo i Morze”. Podsumowanie działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i, a także w art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia […]

więcej
dodano: 08.02.2021

Sprawozdanie z realizacji działania 1.4.2. w ramach działania 1.4. na dzień 08.02.2021 r.

Informacja na temat realizacji działania 1.4.2 P.O. „Rybactwo i Morze”. Podsumowanie działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i, a także w art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr […]

więcej
dodano: 02.01.2021

Sprawozdanie z realizacji działania 1.4.2. w ramach działania 1.4. na dzień 31.12.2020 r.

  Informacja na temat realizacji działania 1.4.2 P.O. „Rybactwo i Morze”. Podsumowanie działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i, a także w art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia […]

więcej
dodano: 06.11.2020

Sprawozdanie z realizacji działania 1.4.2. w ramach działania 1.4. na dzień 06.11.2020 r.

Liczba łodzi armatorzy których biorą udział w działaniu – 160 szt. Łączna liczba łodzi, armatorzy których rozpoczęli działanie – 120 szt. co stanowi 75 % ogółu Uczestników Łączna liczba łodzi, armatorzy których nie rozpoczęli działanie – 40 szt wg prognozy stan zaawansowania realizacji działania przewiduje że na koniec listopada 2020 r. działanie ukończy ok 40 […]

więcej
dodano: 10.10.2020

Rozpoczęcie działania 1.4.2. w ramach działania 1.4. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

W dniu 10.10.2020 r. rozpoczęte zostało działania zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie na działania 1.4.2. w ramach działania 1.4  „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” ,  o których mowa w art. 40 ust. 1 lit.b-g  oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE nr […]

więcej
dodano: 29.09.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach zapytania ofertowego na „Dostawę materiałów reklamowych dla projektu”.

Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków informuję, iż w ramach zapytania ofertowego dotyczącego działania 1.4. „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, w ramach podziałania o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014” na „Dostawę materiałów […]

więcej

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010