Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

dodano: 17.06.2020

Zapytanie ofertowe – działanie 5.3. „Środki dotyczące obrotu art. 68 ust 1 lit. g”, w ramach realizacji planowanej operacji „Kampania promocyjna „Wolin z rybą na talerzu” – przeprowadzenie kampanii promocyjnej „Wolin z rybą na talerzu”.

  
W związku z realizacją projektu w ramach działania 5.3. „Środki dotyczące obrotu art. 68 ust 1 lit. g”, w ramach realizacji planowanej operacji „Kampania promocyjna „Wolin z rybą na talerzu” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie kampanii promocyjnej „Wolin z rybą na talerzu”.
W załączeniu przygotowane zapytanie ofertowe. Składanie ofert do 30 czerwca 2020 r.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe - kampania promocyjna (221,50 KB)

pobierz

Zapytanie ofertowe - kampania promocyjna (318,71 KB)

pobierz

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010