Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

dodano: 08.02.2021

Sprawozdanie z realizacji działania 1.4.2. w ramach działania 1.4. na dzień 08.02.2021 r.

Informacja na temat realizacji działania 1.4.2

P.O. „Rybactwo i Morze”.

Podsumowanie działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i, a także w art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” .

Sprawozdanie z realizacji działania wg stanu na 08-02-2021 r.

Po dokonaniu analizy monitoringu prowadzonego przez MIR Gdynia z dnia 08-02-2021 r. stan realizacji działania 1.4.2./2020/2021 jest następujący:

Na 160 uczestników, działanie rozpoczęło 146 nie rozpoczęło 14 tj.:

Koordynator 2 -3 jednostki

Koordynator 3 -1 jednostki

Koordynator 5 – 7 jednostek,

Koordynator 6 -3 jednostki

Spośród 146 armatorów, którzy rozpoczęli działanie:

– ukończyło działanie 102

– w trakcie realizacji jest 44

Spośród 102 armatorów którzy ukończyli działanie 95 zostało zrealizowanych finansowo.

7 jednostek oczekujących na realizację finansową.

 

Procent zaawansowania realizacji działania 78,75 %.

Galeria zdjęć

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010