Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

Projekty

Projekt zrealizowany
dodano: 08.06.2021

Zakończenie realizacji działania 1.4.2. w ramach działania 1.4. na dzień 31.05.2021 r.

Informacja na temat realizacji działania 1.4.2 P.O. „Rybactwo i Morze”. Podsumowanie działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej na poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i, a także w art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr […]

więcej
Projekt zrealizowany
dodano: 10.10.2020

Rozpoczęcie działania 1.4.2. w ramach działania 1.4. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

W dniu 10.10.2020 r. rozpoczęte zostało działania zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie na działania 1.4.2. w ramach działania 1.4  „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” ,  o których mowa w art. 40 ust. 1 lit.b-g  oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE nr […]

więcej
Projekt w realizacji
dodano: 14.05.2019

Obserwacja przyłowów chronionych gatunków ssaków, ptaków i ryb

Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków realizuje operację z  wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa […]

więcej
Projekt zrealizowany
dodano: 03.01.2019

Wolin – Wyspa Smaków. Zalew świeżych ryb

Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków zrealizowało operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu”, o którym mowa w art. 68 Rozporządzenia nr 508/2014 Tytuł operacji: Kampania promocyjna „Wolin – Wyspa Smaków. Zalew świeżych ryb” Zakres operacji: art. 68 ust. […]

więcej
Projekt zrealizowany
dodano: 02.01.2019

Czysty Bałtyk

Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków zrealizowało operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy , w zakresie działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej ,poddziałania 1.4.1 Zbieranie […]

więcej

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010