Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

dodano: 02.01.2019

Czysty Bałtyk

Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków zrealizowało operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy , w zakresie działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej ,poddziałania 1.4.1 Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich , o którym mowa w art. 40 Rozporządzenia nr 508/2014

Tytuł operacji: „Czysty Bałtyk”

Zakres operacji: art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 -„Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”.

Cel operacji: Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej po przez zbieranie utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich.

Wartość operacji: 7 254 085,00 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji: 7 254 085,00 złotych

w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 5 440 563,75 złotych

Operacja polegała zbieraniu utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich  pn. „Czysty Bałtyk” Z planowanych do wyłowienia 30 ton utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich wyłowiono 36,9 tony.

Pliki do pobrania

Raport końcowy polska wersja językowa (8,12 MB)

pobierz

Raport końcowy angielska wersja językowa (5,28 MB)

pobierz

Załącznik nr 1 - Rejestr Rejsów - drugi nabór (85,50 KB)

pobierz

Załącznik nr 2 - Raport z Akcji Oczyszczania - drugi nabór (94,00 KB)

pobierz

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o rachunku - drugi nabór (30,50 KB)

pobierz

Wyniki Postępowania Obserwatorzy (20,99 KB)

pobierz

Wyniki Postępowania Wykonawcy (18,81 KB)

pobierz

Umowa z Wykonawcą - WSR - drugi nabór (145,50 KB)

pobierz

Ogłoszenie o drugim naborze rybaków - WSR (396,50 KB)

pobierz

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010