Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

dodano: 03.03.2023

Rozpoczęcie kampanii informacyjno-promocyjnej „Wolin z rybą na talerzu” – edycja 2023

W dniu 13.02.2023 r Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków podpisało z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę na realizację kontynuacji  działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. o którym mowa w art. 68 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/20142których celem jest znalezienie nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury. Kampania będzie prowadzona na terenie całego kraju pod nazwą „Wolin z rybą na talerzu” – edycja 2023 w okresie od lutego 2023 r do października 2023 r.

Kampania składać się będzie m.in z 11 imprez promocyjnych, 2 eventów edukacyjnych w centrach handlowych oraz przygotowaniu programu telewizyjnego przeznaczonego do emisji w ogólnopolskim kanale tv lub na dedykowanym kanale telewizyjnym. W załączeniu szczegółowy harmonogram imprez promocyjnych. Zapraszamy do udziału w organizowanych imprezach.

Pliki do pobrania

Terminarz imprez (431,23 KB)

pobierz

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010