Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

dodano: 14.11.2023

OGŁOSZENIE

Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków informuje właścicieli statków rybackich przy użyciu, których wykonywane jest rybołówstwo komercyjne, że od dnia 01.12.2023
do 29.12.2023 roku będzie prowadzony nabór wniosków przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa dla Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 Priorytet 1 Wpieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych Działanie 1.7 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.

 

W związku z powyższym Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków informuje, że służy pomocą w zakresie w/w naboru i zaprasza zainteresowane osoby do siedziby stowarzyszenia
ul. Zamkowej 23A, 72-510 Wolin celem uzyskania informacji dotyczących procedury pozyskania rekompensat
.

Pliki do pobrania

(531,25 KB)

pobierz

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010