Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

dodano: 02.08.2021

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków WSR

Zawiadomienie
Zarząd Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków zawiadamia, że w dniu 18.08.2021r.
o godz. 16.00 w Wolińskim Dworku (za Urzędem Miejskim w Wolinie) odbędzie się Walne
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków
Stowarzyszenia. Jednocześnie uprzejmie prosimy o sprawdzenie stanu odpłatności składek.
Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

Pliki do pobrania

(113,02 KB)

pobierz

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010