Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

dodano: 31.03.2023

Zakończenie realizacji działania 1.4.2. w ramach działania 1.4

Informacja na temat realizacji działania 1.4.2

P.O. „Rybactwo i Morze”

Działanie 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, na poddziałanie 1.4.2, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/20142 . Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Stan realizacji działania na dzień 31 marca 2023 r.

Czas trwania projektu październik 2022 – marzec 2023

Działanie polegało na obserwacji przez rybaków podczas bieżących połowów chronionych ptaków ssaków i ryb. Rejestracja rejsów odbywała się elektronicznie przy użyciu telefonów i aplikacji „MIR Przyłowy” dostarczonej przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni.

Do dnia 31 marca 2023 r. – Na 106  Uczestników projektu, działanie zostało ukończone przez wszystkich Uczestników.

Łączna liczba nadesłanych raportów przez koordynatorów: 2436 szt.

Łączna liczba prawidłowo zweryfikowanych raportów: 2332 szt

Porty podległe, biorące udział w projekcie:

Zatoka Pomorska : Świnoujście, Międzyzdroje, Dziwnów, Rewal, Niechorze, Mrzeżyno, Kołobrzeg, Łeba

Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński :Kamień Pomorski, Wolin, Stepnica, Karsibór.

Przykładowe raporty znajdują się w poniższych linkach:

file:///C:/Users/48601/OneDrive/Pulpit/347e805c-8d37-4106-ae36-a95bb17de9a0.html

file:///C:/Users/48601/OneDrive/Pulpit/6871a5df-cb93-4420-b568-e4e29253b2f4.html

 

Cała dokumentacja dotycząca wyżej wymienionego jak i zakończonego działania dostępna jest w formie elektronicznej jak i papierowej w siedzibie Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków przy             ul. Zamkowej 23 A w Wolinie.

Galeria zdjęć

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010