Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

dodano: 05.09.2022

Szkoleniu z obsługi aplikacji do prowadzenia obserwacji – 08.09.2022 r. godzina 11.00

W dniu 08.09.2022 r g.11.00 w Wolinie w dworku za urzędem miasta odbędzie się szkolenie z obsługi aplikacji do prowadzenia obserwacji . Obecność obowiązkowa, warunkiem podpisania umowy jest odbyte szkolenie. Na szkolenie powinni przyjechać armatorzy podpisujący umowy i ich pracownicy, którzy będą obsługiwać aplikację.

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010