Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

dodano: 25.11.2019

Sprawozdanie z monitoringu obserwacji na dzień 30.10.2019

W ramach  działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania 1.4.2 , o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 , w ramach priorytetu 1  Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy P.O. „Rybactwo i Morze”  Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków informuje, że :

  1. Na dzień 30.10.2019 operację rozpoczęło 156 ze 156 łodzi.
  2. W ramach operacji wykonano 4687 obserwacji.
  3. Formularze Raportów obserwacyjnych są przesyłane w ustalonej formie do Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni oraz sukcesywnie weryfikowane przez Instytut.
  4. Na dzień 15.10.2019 operację ukończyło i zostało pozytywnie zweryfikowanych przez MIR 153 Uczestników Obserwacji.

Koordynator Główny

Jacek Kowalczyk

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010