Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

dodano: 11.08.2021

Kampania informacyjno-promocyjna „Wolin z rybą na talerzu” – edycja 2021

Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków w 2021 r. po raz kolejny bierze udział w przeprowadzeniu kampanii informacyjno – promocyjnej „Wolin z rybą na talerzu”. Kampania składać się będzie m.in z 4 imprez promocyjnych ( dwie w Wolinie i po jednej w Kamieniu Pomorskim oraz w Szczecinie) oraz webinariów organizowanych w Szkołach Podstawowych. W załączeniu szczegółowy harmonogram imprez promocyjnych. Zapraszamy do udziału w organizowanych imprezach.

Link do strony internetowej odnośnie całej kampanii informacyjno – promocyjnej:  https://wolinzrybanatalerzu.pl/

Galeria zdjęć

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 515 079 130

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010