Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

dodano: 04.12.2019

Informacje o zrealizowaniu operacji : „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”.

Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków zrealizowało operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania 1.4.2, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

Tytuł operacji:   „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”.

Zakres operacji: art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014, polega na zebraniu danych poprzez obserwacje przyłowów w narzędziach połowowych.

Okres realizacji operacji: styczeń- grudzień 2019 r

Cel operacji: Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej.

Wartość operacji: 7.887.993,56 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji: 7.887.993,56 złotych

Operacja polegała na wykonaniu 30 obserwacji przyłowu ptaków, ssaków i ryb w narzędzia połowowe, które zostały przekazane na podstawie porozumienia do Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni poprzez Raporty Obserwacji. Obserwacje dokonało 156 łodzi rybackich na akwenach Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński, Rzeka Dziwna, Dolina Dolnej Odry i Ostoja Słowińska, Przybrzeżne wody Bałtyku, Zatok Pomorska. Do Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni łącznie przesłano 4697 Raportów z obserwacji.

Koordynator główny projektu

Jacek Kowalczyk

Pliki do pobrania

Informacja o zrealizowaniu operacji:  "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej". (270,00 KB)

pobierz

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010