Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

dodano: 14.06.2023

Impreza kampanii promocyjnej „Wolin z rybą na talerzu” 2023 u naszego partnera w Trzebieży

W dniu 10.06.2023 .r odbyła się impreza „Wolin z rybą na talerzu” 2023 u naszego partnera w Trzebieży.

Dziękujemy za współpracę ze Szczecińską Grupą Producentów Ryb przy projekcie „Wolin z rybą na talerzu”

To już 5 lat wspólnych działań z Trzebieską grupą:)

Galeria zdjęć

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010