Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

dodano: 10.08.2022

Deklaracja uczestnictwa oraz informacja w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w zakresie działania 1.4.2 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”

Informujemy, że w dniu 09 sierpnia 2022 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania 1.4.2 , o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 ² .

W ramach powyższego naboru organizacje rybackie działające na całym polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego mogą złożyć  w terminie od dnia 29 sierpnia 2022 r. do dnia 12 września 2022 r.  wniosek o dofinansowanie dotyczący przyłowów chronionych gatunków ssaków, ptaków i ryb oraz ich obserwacji w ramach projektu.

W związku z powyższym Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków informuje armatorów statków rybackich chcący uczestniczyć wspólnie z WSR w przedmiotowej operacji o konieczności złożenia w możliwie jak najszybszym terminie deklaracji

do biura Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków

            ul. Zamkowa 23a

            72-510 Wolin

 

( deklaracja jest dostępna u Członków Zarządu WSR, w biurze WSR oraz na stronie internetowej www.iwsr.pl jako poniższy załącznik)

 

Pliki do pobrania

Deklaracja uczestnictwa (1,63 MB)

pobierz

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010