Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

dodano: 03.03.2023

28.02.2023 r. – Spotkanie w Wolinie w Dworku.

W dniu w 28.02.2023 r. w Wolinie w Dworku odbyło się spotkanie  🐟 Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków w Wolinie dotyczące programów pomocowych pokazujące jak ważnym 👍 miejscem staje się Wolin. Merytoryczną dyskusję prowadzono z udziałem:

👍 Pana Krzysztofa Ciecióry – Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Podsekretarza Stanu,
👍 Pani Magdaleny Zasępy – Dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
👍 Pana Sylwestra Włocha – Naczelnika Wydziału Rybołówstwa Morskiego,
👍 Pana Krzysztofa Sławskiego – Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego,
👍 Pana Marcina Zięby – Okręgowego Inspektora Rybołówstwa,
👍 Pana Artura Maciąga – Inspektora Rybołówstwa,
👍 Przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nad całością spotkania czuwał 👍 Pan Jacek Kowalczyk – Prezes Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków.
🐟 Było to bardzo ważne i owocne spotkanie dla samych rybaków, którzy uzyskali informację o puli realnych środków pomocowych do rozdysponowania jeszcze w tym roku w ramach programów skierowanych dla nich.
👉 Jak podkreślali uczestnicy spotkania odczuwamy ogromne zrozumienie i wsparcie Ministra Marka Gróbarczyka 👍 na którego zawsze Wolin może liczyć zarówno w zakresie rozwoju rybołówstwa jak i realizowanych inwestycji.”

Galeria zdjęć

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010